Taşıyıcı Sistem Montajı
ADIM 1 Montaj işleminde ölçme ve planlama ilk ana adımlardır. T’lerin ölçülmesi ve yerleştirilmesi; merkezde gerçekleştirilir (birinin merkezinden, sonrakikinin merkezine). Planmala işlemi, girintiler, çıkıntılar, kirişler ve merdiven boşlukları dahil, tüm duvarları gösteren oda çizimleriyle başlar. Döşeme kirişlerinin (eğer varsa) hangi yöne gittiğine veya mimari çizimlerin bir yönden diğer yöne doğru çalışmayı gerektirip gerektirmediğine dikkat ediniz. Duvara dayanan levhalar, en az bir yarım levha (300 mm.) ölçüsünde olacak şekilde, ana raylar ve çapraz T’ler için hatları tespit ediniz. 1. Ana T , 2. Çapraz T 1200 mm , 3. Çapraz T 600 mm (Bkz. Resim 1) ADIM 2 İstenilen tavan yüksekliğini (n alt kanal borusu, boru veya kiriş altında en az 70 mm. kalacak şekilde) işaretleyin. Duvarların, tüm köşelerde montaj düzeyinin üzerinde ölçün ve işaretleyin (duvar açısının yüksekliğini istenilen tavan yüksekliğine ekleyin). Tebeşir hattı çizin ve seviye için test edin. Döşeme kirişlerindeaşağı veya yukarı doğru ölçü alınması düz olamayacağıiçin önerilmez. Duvar açısının üst kenarı tebeşir hattında olacak şekilde, merkezde 350 mm.veya daha az aralık bırakarak bağlantıları yerleştirin. Kestikten sonra, iç ve dış açıları, birbirine iyice oturtarak köşede 450’de birleştirin. ADIM 3 Seviye onaylamak için, ana T’nin yer alacağı konum boyunca, bir ipi gergin oluncaya kadar çekin İşaretlenmiş yerlerde duvar ile duvar açısı arasına bir çivi çakılması, bu amaç için iyi bir tespit olur.Çapraz T’lerin ilk sırasının yerleştirileceği yere oda boyunca başka bir ip gerin. Bu önceden delinmiş ilk yivlerin düşmesi gereken yeri tanımlar. 3-4-5 yöntemiyle, çapraz T ipinin ana T ipine 900 olduğunu kontrol edin. Askıları ana ray hatlarının üzerine 1200 mm. merkezde yerleştirin. Uygun vidalar ve aletler yardımıyla yapıyı yukarı sabitleyin. ADIM 4 Ana rayları askılara sabitleyin. Her sırada, çapraz T yarığı çapraz T ipiyle aynı hizaya gelecek şekilde, ana T’yi kesin. Ana T’nin kesik ucu duvar açısından kalacak şekilde, ana T’leri monte edin. Ana rayın kesik ucu duvardan yaklaşık 5 mm.uzakta olmalıdır. ADIM 5 Çapraz T’lerin, ana T’lere yeterince bağlanacak şekilde monte edin (düzgün bir şekilde oturduğu zaman kitlenir). İki çapraz T’nin aynı yivde kesiştiği yere, ilkinin sol tarafına ikinci bir çapraz T’nin dışa çekme güç değerini korumak için çapraz T’nin karşısına gelen başka bir çapraz T olmadan monte edildiği yere, çapraz T klipsinin açıklığına bir çivi sokulmalıdır. ADIM 6 Panelleri bir köşeden başlayarak ve her sırayı tamamlayarak dizin. Her paneli açıklıktan geçirerek yukarı doğru eğimli olarak kaldırın ve tüm dört T’nin üzerine dört köşe uzanacak şekilde indirin. ADIM 7 Demontaj montaj kadar kolaydır. Ana T’yi, ana T çapraz T bağlantısının altından sadece baş parmağınızla kavrayın ve baş parmakla iterek, ana T’yi çabucak ve kısaca çevirin.Kolay sökülebildiği için ektra bir alete gerek yoktur. Güçlü klips, klipsi bükmeden taşıyıcı sistemin doğruca monte edilebilceği anlamına gelir. ADIM 8 Ana T’nin demonte edilmesi Ana ray bağlantısını sökmek için, düz bir makaslama hareketiyle, ana T’yi sol elinizle itin ve sağ elinizle çekin.Ayırma işlemi sırasında bağlantıyı çevirin. boş
 
---------- ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------