Foamboard Parke Altı
Foamboard Parke Altı, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan levha şeklinde XPS malzemedir. Kalınlığına bağlı olarak ısı yalıtımına katkı sağlar. Kullanım Alanları: Parke altlarında yüzey düzleştirici olarak. 
---------- ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- --------------------------